RECERCA

A continuació podreu trobar les principals línies d’investigació que portem a terme en el Conxita’s LAB i els diferents projectes en els què estem treballant.

BLUEBIO, 2017-2019

BLUEBIOlogofinal2 (1)

BlueBio (Bioactive marine natural products in our environmentally changing planetneix per tal d’estudiar l’activitat ecològica de productes naturals marins en un entorn de canvi climàtic. Continuant amb la recerca i els resultats obtinguts en projectes anteriors, el nostre objectiu és avaluar com el canvi climàtic està afectant la producció de molècules naturals bioactives amb importància ecològica en organismes invertebrats bentònics.

Amb aquest objectiu estem realitzant experiments en tres ecosistemes marins diferents que són l’Antàrtida, el Mediterrani i els tròpics. Volem saber si els ecosistemes antàrtics són més sensibles als canvis ambientals provocats per l’escalfament global i entendre com això està succeint.

DISTANTCOM, 2014-2017

11947739_989372291134443_4160927022609713548_oLa finalitat del projecte DISTANCOM (Diversity and Structure of Antartic Benthic Communities) va ser la d’estudiar i comprendre la diversitat i estructura de les comunitats bentòniques de l’Antàrtida. Aquest projecte sorgeix a partir de les descobertes dels anteriors projectes ATIQUIM i ECOQUIM.

En aquest marc es va estudiar l’efecte de molècules produïdes per organismes bentònics sobre les relacions ecològiques entre diferents espècies mitjançant experiments d’ecologia química in situ. A més a més, aquest projecte també va englobar l’estudi de la història evolutiva de determinades espècies d’invertebrats Antàrtics i les seves relacions tròfiques, simbiòtiques i de bioacumulació en comunitats bentòniques poc profundes de l’antàrtida.

ACTIQUIM, 2007-2013

logoactiquim.jpg

Actiquim (Chemical Ecology of Antarctic Invertebrates ) és un projecte la finalitat del qual va ser determinar l’activitat ecològica de productes naturals marins del bentos antàrtic: ecologia química in situ, potencial farmacològic i alteracions ocasionades per l’activitat humana. En el marc del projecte ACTIQUIM vam estudiar in situ i al laboratori les relacions ecològiques entre espècies d’invertebrats bentònics i algues de l’Antàrtida des del punt de vista de químic. Al contrari del que es creia, les relacions químiques entre organismes a nivell de competència és molt alta (toxicitat sobre depredadors, aconseguir nutrients, competència per l’espai, etc…), a nivells del què es troba en ecosistemes tropicals.

El subjecte d’estudi va ser la diversitat i relacions ecològiques de les espècies d’invertebrats de l’Illa Decepció, a la base antàrtica Gabriel de Castilla. Aquest estudi es va focalitzar en identificar les molècules responsables d’aquestes relacions, integrant-les en el model ecològic vigent i inferir-ne les relacions filogenètiques i evolutives.

A més a més de les noves substàncies químiques identificades, se n’analitzà el seu potencial farmacològic per al tractament de malalties, en concret la seva capacitat antitumoral, antibiòtica i antiinflamatòria. Aquests estudis es van portar a terme en cooperació amb dues empreses col·laboradores del projecte.

Igualment, s’està estudiant l’impacte de l’activitat humana turística sobre l’Illa Decepció generant una cartografia (SIG) de les comunitats d’invertebrats bentònics amb la finalitat de programar i avaluar actuacions de conservació i minimitzar-ne l’impacte ecològic.

Altres línies de recerca

Estructura de les xarxes alimentàries en àrees marines protegides( Illes Shetland del Sur i Península Antàrtica): estem utilitzant isòtops estables per entendre les conseqüències de la pesca i els efectes que te la protecció sobre l’estructura de les xarxes marines alimentàries al Mediterrani i l’Oceà Atlàntic oriental.

Diversitat i sistemàtica d’heterobranquis antàrtics

Ecologia química d’heterobranquis marins: pretén estudiar l’origen, la ubicació i la funció dels productes naturals que es troben en heterobranquis bentònics de la regió de l’Antàrtida i d’altres oceans com el Mediterrani

Estudis de macroalgues Antàrtiques:  col·laboració amb d’altres projectes antàrtics també de la Universitat de Barcelona per tal d’estudiar la diversitat compositiva, la taxonomia, avaluar els patrons d’escalfament global i les noves aplicacions dels productes naturals de les espècies d’algues antàrtiques.